Partneri & projekti


22.05.2020
Atbalstīts Madonas novada sadarbības projekts kopā ar diviem citiem partneriem. Mērķis – mājas lapu izstrāde un google reklāmas.

14.05.2020
Apstiprināts LAD LEADER projekts (http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/leader-pieejas-istenosana-2014-2020/). Mērķis – Stādaudzētavas kompleksa būvniecība Salix Solutions vajadzībām.

09.04.2020

SIA Salix Solutions uzņemts Madonas biznesa inkubatorā (http://www.liaa.gov.lv/lv/biznesa-inkubatori/madona), inkubācijas termiņš 2. gadi.

12.03.2020
Jaunas vietas izvēle Madonas novada, Kalsnavas pagastā, tur paredzēta Salix Solutions patstāvīgā bāzesvieta kā arī stādmateriāla plantāciju izveidošana.

12.12.2019
Apstiprināts pieteikums Madonas novada biznesa ideju konkursā „Madona var labāk“, piešķirto finansējumu izlietos instrumentu, piekabes un mārketinga materiālu izstsrādei.

05-11.2019
Dalība EIT Climate-KIC Pioneers into Practice programmā (https://pioneers.climate-kic.org/), kuras ietvaros notika mācības par klimata pārmaiņām un darbs pie saistītiem projektiem.

05-11.2019 Dalība EIT Climate-KIC Greenhouse programmā
(https://www.climate-kic.org/programmes/entrepreneurship/greenhouse/) ar savu biznesa ideju. Programmā ietilpa apmācības par klimata biznesa principiem, savas biznesa idejas attīstība un finansējums mārketinga materiālu izstrādei un konsultācijām ar dažādu jomu speciālistiem.